PHÂN ĐỊNH TRÁCH NHIỆM
PHÂN ĐỊNH TRÁCH NHIỆM CỦA THƯƠNG NHÂN, TỔ CHỨC CUNG ỨNG DỊCH VỤ LOGISTICS VỀ CUNG ỨNG CHỨNG TỪ HÀNG HÓA TRONG QUÁ TRÌNH GIAO NHẬN.

1. Nghĩa vụ của nhà bán đối với khách hàng
Thông báo đến khách hàng khi có sự thay đổi: về giá cả, phí vận chuyển, loại sản phẩm, màu sắc,…
Thỏa thuận trước với khách hàng về thời gian, địa điểm, thông tin người nhận hàng.
Chụp hình thành phẩm gửi cho khách hàng xác nhận trước khi giao hàng.
Trong trường hợp phát sinh ngoài ý muốn  (trễ giờ giao, sản phẩm hết hàng, sản phẩm không đủ số lượng để cung ứng,…) nhà bán cần liên hệ thông báo đến khách hàng để xác nhận đổi sản phẩm hoặc hủy đơn hàng (theo yêu cầu khách hàng).
2. Nghĩa vụ của bên vận chuyển
Bảo đảm vận chuyển hàng hóa đầy đủ, an toàn đến địa điểm đã định, theo đúng thời hạn.
Giao đúng hàng hóa cho người có quyền nhận.
Chịu chi phí liên quan đến việc chuyên chở hàng hóa, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
Bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển trong trường hợp bên vận chuyển để mất, hư hỏng hàng hóa, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
3. Quyền của bên vận chuyển
Kiểm tra sự xác thực của hàng hóa, của vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển tương đương khác.
Từ chối vận chuyển hàng hóa trong trường hợp sản phẩm khi nhận tại kho không đúng với loại hàng hóa đã thỏa thuận trong hợp đồng.
Yêu cầu bên thuê vận chuyển thanh toán đủ cước phí vận chuyển đúng thời hạn.
Từ chối vận chuyển hàng hóa cấm giao dịch, tài sản có tính chất nguy hiểm, độc hại cho bên vận chuyển.
4. Nghĩa vụ của bên thuê vận chuyển
Trả đủ tiền cước phí vận chuyển cho bên vận chuyển theo đúng thời hạn theo phương thức đã thỏa thuận.
Cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến hàng hóa khi vận chuyển để bảo đảm an toàn cho hàng hóa khi đến tay người nhận. 
5. Quyền của bên thuê vận chuyển
Yêu cầu bên vận chuyển chuyên chở hàng hóa đến đúng địa điểm, thời điểm đã thỏa thuận.
Trực tiếp hoặc chỉ định người thứ ba nhận lại hàng hóa đã thuê vận chuyển.
6. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại
Bên vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển nếu để tài sản bị mất hoặc hư hỏng.
Bên thuê vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên vận chuyển và người thứ ba về thiệt hại do tài sản vận chuyển có tính chất nguy hiểm, độc hại mà không có biện pháp đóng gói, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển.
Trường hợp bất khả kháng dẫn đến tài sản vận chuyển bị mất, hư hỏng hoặc bị hủy hoại trong quá trình vận chuyển (tai nạn, thiên tai,…) thì bên vận chuyển không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.
Cảm ơn quý khách đã luôn tin tưởng và ủng hộ Trầm Hương Xưởng Mộc Việt!

 

NHẬP THÔNG TIN KHUYẾN MÃI TỪ CHÚNG TÔI

icon icon icon

Giỏ hàng