Gỗ Trầm Hương Là Gì? Và 3 Công Dụng Trầm Hương Trong Đời Sống

Gỗ Trầm Hương được hình thành trên vết thương của cây Dó Bầu. Dân gian ta vẫn hay truyền nhau câu nói “Trong đau thương Dó biến thành Trầm” để nói lên nguồn gốc của Trầm Hương
Vậy Trầm Hương từ đâu mà có? Cùng Xưởng Mộc Việt tìm câu trả lời dưới bài viết đây nhé!

Xem thêm